Danish Seamens Church                                                 
104 Osborne Street
HU1 2PN
Hull, UK
Tel. +44 7908 664194
email: hull@dsuk.dk


 

Pastor:
Johanne Nørtoft Thomsen
Den Danske Kirke, London
​Tlf +44 (0)75 1170 0280​

jnt@km.dk

 

How to find us click here                                                               

*******************************
See our latest Newsletter here

*************************************

Midsummer

Successful Skt. Hansfest

​ 

See photos Here

*************************************

Korstævne

Med masser af fællessang

About 100 people joint a successfull choir event sunday afternoon. 6 choirs from Hull made wonderful performances. Some of them even with a bit of singing in Danish. And they all made the audience joining in with their singing.
​See more photos here

********************************

New order of business

Vi kan nu informere om den grundlæggende beslutning fra EGM 7. april 2019.

Denne resolution blev godkendt:

"At aktiver og virksomhed tilhørende Kirkerådet ved St Nikolaj Dansk Kirke i Hull indarbejdes i en velgørende organisation med tilsvarende objekter og forfatninger og ellers som foreskrevet af og underlagt Godkendelseskommissionens samtykke."

 

Forklarende bemærkninger:

Efter DSUK's beslutning om at ophøre med direkte økonomiske bidrag til Kirken i Hull med virkning fra 1. januar 2019 har Kirkens Råd besluttet, at det er i Kirkens overordnede interesse at arbejde i fremtiden i nært samarbejde med Kirkens Trust, som ejer kirkens jord og bygninger.

 

Ydermere for at rådsmedlemmerne kan føle sig lovligt sikre i deres aktiviteter, anbefaler Kirkerådet med enstemmig beslutning til Kirkens medlemmer, at Kirkerådet skal indarbejdes som en velgørende organisation.

 

Dette vil gøre det muligt for Kirkerådet i denne nye indarbejdede struktur at udføre bestemte aktiviteter og ansvarsområder, som det ikke har været nødvendigt at foretage tidligere, f.eks. Ansættelse af personale.

 

Under forudsætning af at resolutionen bliver vedtaget på EGM, vil Kirkerådet arbejde sammen med sine rådgivere for at sikre en jævn overgang og opnå charitykommissionens samtykke til at gøre det muligt for Kirken at optimere de muligheder, der er til rådighed for det, og skabe trivsel i fremtidige år.

 

********************************