Danish Seamens Church                                                 
104 Osborne Street
HU1 2PN
Hull, UK
Tel. +44 7908 664194
email: hull@dsuk.dk


 

Pastor:
Arne Kristophersen
tel: +44 7908 664194

How to find us click here                                                               

*******************************
See our latest Newsletter:​
På dansk​
In English

*************************************

********************************

 

Ny præst

Danske Sømands- og Udlandskirker, DSUK,  har ansat  Johanne Nørtoft Thomsen i en projektstilling som præst ved den Danske Kirke i London for en 2-årig periode. Stillingen er en kombination af arbejdsopgaver, dels som studenterpræst og dels som præst for menighederne i London og Hull/Newcastle.
Hun kommer fra Århus og tiltræder den 15. marts.
Johanne er cand. theol. fra Århus Universitet fra 2018.

Ordination og indsættelse fandt sted den 17. marts 2019 i Den Danske Kirke i London ved biskop Peter Skov-Jakobsen og udlandsprovst Pia Sundbøll. Johanne kommer til Hull søndag den 14. april. Her holder vi påskefest, og da vil der være god mulighed for at hilse på den nye præst.

HERE IS THE NEW PREST

Danske Sømands- og Udlandskirker, DSUK, has agreed with Johanne Nørtoft Thomsen to be the new priest at the Danish Church in London for a 2-year period from March 15th. She will be working in  a combination of work assignments, partly as student priest and partly as priest for the congregations in London and Hull / Newcastle. Johanne has her Theologian degree from Aarhus University from 2018.

Ordination and inauguration will took place on March 17, 2019 in The Danish Church in London by Bishop Peter Skov-Jakobsen and “udlandsprovst” Pia Sundbøll. Johanne will come to Hull on Sunday April 14th. Here we have our Easter celebration, and then that will be a good opportunity to meet the new priest.

We are not closing but ...

Fra 1. januar 2019 er vi ikke længere sømandskirke. Livet på havet og i havnene har ændret sig. Skibene er kun kort tid i havn, og der er ikke mange danske sømænd på danske skibe. Det betyder, at der ikke mere kommer besøg af sømænd i vores kirke. Derfor vil vi ikke mere have faste åbningstider.
Anette og Charlotte vil ikke mere være ansat som assistenter. Præsten Arne bliver her i første halvår af 2019. Derfor vil de traditionelle arrangementer stadig være her. Der en nu ansat en ny præst Johanne Nørtoft Thomsen, som tiltræder 15. marts. Hun skal fremover betjene Hull og Newcastle med gudstjenester nogle gange om året. 

Så man kan sige at en æra slutter nu - og en ny begynder. Hvordan den vil blive, skal der træffes vigtige beslutninger om inden for det næste halve år. ​

From 1 January 2019 we are no longer a seamen's church. Life on the sea and in the ports has changed. The ships are only in port for a short time, and there are not many Danish seamen on Danish ships. This means that there are no more visits by seamen in our church. Therefore, we will no longer have regular opening hours. Anette and Charlotte will no longer be employed as assistants. The priest, Arne, will be here for the first half of 2019. So at least for the next half year, the traditional events will still be here. From March 15. there is a new priest, Johanne Nørtoft Thomsen attached to the Danish Church in London. In thre future, she will serve Hull and Newcastle with worship a few times a year. 
So you can say that an era now is coming to an end. - and a new beginning. About how that will be, important decisions will be made within the next six months.

****************************************

Nytårsfest

​First Sunday of the New Year we had a nice party. 45 people were here to celebrate 2019.
​We had traditional Danish Lunch with herring and snaps, more fish and grønlangkål with Ham amd medisterpølse. We had cheese, coffee and kransekage. We screened the Queens Speech and the "Dinner for one".

​See more here

***************************************